Γ. Κουλουντής: Οι προτάσεις μου για τις Τεχνικές Υπηρεσίες

Αυτές είναι οι προτάσεις του Δημοτικού Σύμβουλου του ΔΗΚΟ Γιάννη Κουλουντή στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για τη βελτίωση της λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου:

 • Επίσπευση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης του αρχείου των τεχνικών υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο κτήριο των τεχνικών υπηρεσιών και ασφαλέστερη φύλαξη του.
 • Εκσυγχρονισμός του συστήματος αρχειοθέτησης.
 • Ενίσχυση της υπηρεσίας στον τομέα της εξέτασης των αδειών και καθορισμός ατόμων με μοναδική αρμοδιότητα αυτή. Η ενίσχυση του τομέα μπορεί αρχικά να γίνει με το υφιστάμενο προσωπικό, αποφορτίζοντας το από άλλες, μη επείγουσες εργασίες.
 • Να δοθεί έμφαση στη έκδοση αδειών που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού και τα επαγγελματικά υποστατικά με πρώτη προτεραιότητα τις περιπτώσεις που τυγχάνουν επιχορήγησης και εμπίπτουν στα διάφορα κίνητρα.
 • Τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου έκδοσης πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής.
 • Τοποθέτηση ατόμων μέσω της ΑΝΑΔ και τοποθέτηση ληπτών ΕΕΕ με σκοπό να αποφορτιστεί το υφιστάμενο προσωπικό από εργασίες όπως η επιστολογραφία και η αρχειοθέτηση.
 • Τοποθέτηση Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών για σκοπούς πρακτικής άσκησης.
 • Ο σχεδιασμός των έργων να ανατίθεται στον ιδιωτικό τομέα και όχι στις τεχνικές υπηρεσίες.
 • Η καταγραφή των πολεοδομικών παρανομιών να γίνει μεθοδικά και οργανωμένα με την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα και όχι με τους πόρους της υποστελεχωμένης υπηρεσίας. Μέχρι την υλοποίηση του στόχου της εύρυθμης λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών, το προσωπικό θα πρέπει δώσει έμφαση στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη.
 • Αίτηση για έγκριση νέων, επιπρόσθετων θέσεων εργασίας τεχνικών και λειτουργών. Θα πρέπει να προηγηθεί η καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών. Στη συνέχεια εμπεριστατωμένα, και παρουσιάζοντας τα πραγματικά δεδομένα να γίνει η αίτηση για τις επιπρόσθετες θέσεις εργασίας.