Γ. Κουλουντής: Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να ανταπεξέλθουν

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πάφου έχω διαπιστώσει πως η λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών, λόγω υποστελέχωσης και κακής οργάνωσης, είναι προβληματική. Οι πολεοδομικές άδειες και οι άδειες οικοδομής εκδίδονται με πολύ αργούς ρυθμούς . Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η βραχυκύκλωση της ανάπτυξης, η αποθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, η απώλεια εσόδων για τον Δήμο , η απώλεια χρηματοδοτήσεων/επιχορηγήσεων και η ταλαιπωρία των πολιτών.

Παράλληλα οι τεχνικές υπηρεσίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να φέρουν εις πέρας το κομμάτι που τους αναλογεί όσον αφορά την εξασφάλιση των διαφόρων κινήτρων που εκδίδουν τα υπουργεία και ο ΚΟΤ.


Σε μια περίοδο όπου τα περισσότερα έργα έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο και ενώ η οικοδομική ανάπτυξη στην πόλη μας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οι τεχνικές υπηρεσίες υπολειτουργούν. Ταυτόχρονα υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την ικανότητα του Δήμου να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές περιόδους αυξημένης οικοδομικής ανάπτυξης .

Την ίδια στιγμή, διαφαίνεται καθαρά ο κίνδυνος επιδείνωσης του προβλήματος, αφού σύντομα πρόκειται να αφυπηρετήσουν ο Εκτελεστικός Μηχανικός, ένας τεχνικός, ενώ λήγει η σύμβαση δύο λειτουργών που ασχολούνται με έκδοση αδειών. Το αρχείο βρίσκεται σε κίνδυνο και η φωτιά που ξέσπασε πρόσφατα στο κτήριο των τεχνικών υπηρεσιών δημιουργεί προβλήματα τεκμηρίωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη της άμεσης ηλεκτρονικής μηχανογράφησης του αρχείου και της ασφαλούς φύλαξής του.

Δεν είναι ορθό σε μια περίοδο που ο Δήμος επιδεικνύει αυστηρότητα προς τους πολίτες ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους, να αγνοούμε την υποχρέωσή μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Ζητώ λοιπόν, όπως το θέμα της προβληματικής λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη ολομέλεια.

Παρακαλώ όπως μας παρουσιαστεί το πραγματικό οργανόγραμμα των υπαλλήλων και οι αρμοδιότητές τους καθώς και κατάλογος των υποθέσεων που εκκρεμούν με τις ημερομηνίες κατάθεσής τους.

Ζητώ επίσης την ενημέρωση της ολομέλειας για την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις εκκρεμούσες απαιτήσεις των εργολάβων, τις χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων και το κλείσιμο των τελικών λογαριασμών.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Κουλουντής
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου