«Τοπική Αυτοδιοίκηση και ΑΚΕΛ»

Πραγματοποιήθηκε ψες με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο που διοργάνωσε η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Πάφου με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και ΑΚΕΛ», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Νεότητας Τσάδας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκτός από στελέχη του ΑΚΕΛ, μέλη δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, όπως επίσης και μέλη σχολικών εφοριών από όλη την επαρχία της Πάφου.


Στα πλαίσια της συζήτησης ο συν. Σταύρος Γερολατσίτης, Υπεύθυνος του Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και ο συν. Γιώργος Γιαλλούρης Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θεματικές ενότητες: «Μεταρρύθμιση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» και «ο Ρόλος του ΑΚΕΛ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου Γιώργος Γιαλλούρης στη δική του εισήγηση εξήγησε στους παρευρισκόμενους το όραμα του κόμματος για τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ΑΚΕΛ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μίλησε για τον τρόπο οργάνωσης του κόμματος στην Τ. Α. και ιεράρχησε του στόχους του κόμματος (πχ η υλοποίηση του Προεκλογικού μας προγράμματος, η ανάδειξη προβλημάτων και διεκδίκηση επίλυσης τους, συνδιαμόρφωση προτάσεων, αλλά και συμμετοχή στην υλοποίηση τους καθώς και η εμπλοκή περισσότερων μελών και φίλων στη δράση του κόμματος). Αναφέρθηκε ακόμα στις υποχρεώσεις των εκλεγμένων έναντι της τοπικής κοινωνίας και του κόμματος, όπως είναι η άμεση πληροφόρηση, η πλήρης και ενδελεχής μελέτη και ενημέρωση, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση με συνέπεια των θέσεων του κόμματος.Έκλεισε την τοποθέτηση του με την παρότρυνση, όπως οι εκλεγμένοι με τη βοήθεια της ΚΟΒ, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, διοργανώνουν ανοικτές συγκεντρώσεις λογοδοσίας στις οποίες να καταθέτουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει και το έργο που έχουν υλοποιήσει στη βάση και του προεκλογικού μας προγράμματος .

Στη δική του τοποθέτηση ο συν. Σταύρος Γερολατσίτης επισήμανε ότι «το ΑΚΕΛ οραματίζεται και αγωνίζεται για μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες». Σημείωσε επίσης ότι το ΑΚΕΛ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για μεταρρύθμιση και παραπέρα εκσυγχρονισμό της Τ. Α. Η προσπάθεια όμως αυτή συγκρούεται με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη που επιδιώκουν τον εκφυλισμό της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ξεκαθάρισε τη θέση του ΑΚΕΛ σε σχέση με τις προτάσεις της Κυβέρνησης τονίζοντας πως μόνο μέσα από συνέργιες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια με εθελοντική διαδικασία να συνενώνονται οι διάφορες αρχές Τ. Α. και όχι ετσιθελικά όπως επιδιώκει η Κυβέρνηση.

Στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να τοποθετηθούν και να θέ4σουν ερωτήματα για τα οποία έλαβαν απαντήσεις από τους δύο εισηγητές.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο σεμινάριο εντάσσεται στα πλαίσια της 26ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Πάφου, που θα διοργανωθεί τον προσεχή Ιούνιο.

Πριν την έναρξη του σεμιναρίου τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του πρώην Γ. Γ. της Κ. Ε. του ΑΚΕΛ Εζεκία Παπαϊωάννου, ο οποίος απεβίωσε την ίδια μέρα το 1988.

Πάφος, 11/04/2017