Ανακατασκευή του δικτύου όμβριων νερών στην Πλατεία Κένεντυ

Ανησυχίες εκφράζει το Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου με γραπτή του ανακοίνωση για το έργο ανάπλασης της πλατείας Κένεντυ και του Εμπορικού Κέντρου Πάφου με αφορμή και τις πρόσφατες βαριές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού συμβουλίου Πάφου Χρυσόστομος Ιταλός με την ευκαιρία της τροχιοδρόμησης της έναρξης των έργων ανάπλασης και αναβάθμισης της Πλατείας Κένεντυ και του εμπορικού κέντρου της πόλης της Πάφου και των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε τμήματα των δρόμων στην κεντρική περιοχή της Πάφου από τις βαριές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, κάλεσε τον Δήμο Πάφου σε προσοχή .


Καλεί επίσης την Τοπική αρχή να προχωρήσει σε έλεγχο, επανασχεδιασμό εάν κριθεί αναγκαίο και σε ανακατασκευή του δικτύου ομβρίων νερών τόσο στην Πλατεία Κένεντυ στην Λεωφόρο Μακαρίου και στην Οδό Καρνάβαλλου όπου το σύστημα δεν μελετήθηκε ούτε ανακατασκευάστηκε από
το ΣΑΠΑ με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά προβλήματα.

Ο Σύλλογος , προστίθεται στην ανακοίνωση ζητά από το Δ. Πάφου λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των εκατοντάδων πολιτικών μηχανικών και άλλων επιστημόνων της πόλης και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες που να αποτρέπουν την εμφάνιση προβλημάτων στις υποδομές της πόλης.

Επισημαίνει επίσης πως είναι μεγάλο σφάλμα εκ μέρους του Δήμου να ξοδευτούν εκατομμύρια για εξωραϊσμό της περιοχής χωρίς οριστική επίλυση του προβλήματος και οι βασικές υποδομές όπως αυτές της διαχείρισης ομβρίων υδάτων να παραμείνουν αυτές που κατασκευάστηκαν από την εποχή της Αγγλοκρατίας.