Καθαρίστε τα οικόπεδα σας στη Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται στη Γεροσκήπου όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων ή/και αχρήστων υλικών μέχρι και τις 22 Μαίου 2016.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας ο Δήμος Γεροσκήπου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους. Στις περιπτώσεις αυτές θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των εξόδων του Δήμου.
Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες και αποστέλλεται με βάση τον Περί Δήμων Νόμο 111 του 1985, Άρθρο 91 και 92).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου Γεροσκήπου στα τηλέφωνα 26960863 και 26961400 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.