Μαρίνα Πάφου: Αν και όταν κατασκευαστεί, θα είναι η μεγαλύτερη παγκύπρια!

Η μαρίνα της Πάφου θα είναι η μεγαλύτερη σε δυναμικότητα σε σύγκριση με τις υφιστάμενες, όσο και με αυτές που είναι υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση που έτυχε η Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Λακκοτρύπη, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, η προγραμματιζόμενη μαρίνα της Πάφου θα είναι δυναμικότητας 1.000 σκαφών, 650 θέσεων ελλιμενισμού στον θαλάσσιο χώρο και 350 θέσεων για επισκευή, συντήρηση, αποθήκευση κτλ στον χερσαίο χώρο-καρνάγιο, με δυνατότητα ελλιμενισμού και mega yachts, δηλαδή σκαφών αναψυχής και πολυτελών θαλαμηγών με μήκος που υπερβαίνει τα 100 μέτρα.


Σε ό,τι αφορά στις υφιστάμενες μαρίνες, η μαρίνα Λεμεσού είναι δυναμικότητας 930 σκαφών, 630 θέσεων ελλιμενισμού στον θαλάσσιο χώρο και 300 θέσεων στον χερσαίο χώρο με δυνατότητα ελλιμενισμού mega yachts. Η πληρότητα στις θέσεις ελλιμενισμού στον θαλάσσιο χώρο ανέρχεται στο 50% και η πληρότητα στους χερσαίους χώρους στο 70%.

Η μαρίνα Λάρνακας είναι δυναμικότητας 450 σκαφών, 350 θέσεων ελλιμενισμού στον θαλάσσιο χώρο και 100 θέσεων στον χερσαίο χώρο. Η πληρότητα στις θέσεις ελλιμενισμού στον θαλάσσιο χώρο ανέρχεται στο 95% και η πληρότητα στους χερσαίους χώρους ανέρχεται στο 50%. Η μαρίνα «St. Raphael» είναι δυναμικότητας 237 σκαφών μέχρι και 30 μέτρα μήκους. Η πληρότητα στις θέσεις ελλιμενισμού στον θαλάσσιο χώρο ανέρχεται στο 97%. Η μαρίνα Αγίας Νάπας, η οποία κατασκευάζεται στην περιοχή Μακρόνησος – Αγία Θέκλα, θα λειτουργήσει περί τα τέλη Μαΐου του 2019 και θα είναι δυναμικότητας 600 σκαφών, 450 θέσεων ελλιμενισμού στον θαλάσσιο χώρο και 150 θέσεων στον χερσαίο χώρο με δυνατότητα ελλιμενισμού mega yachts μέχρι 60 μέτρα.

Τέλος, η μαρίνα Παραλιμνίου η οποία θα κατασκευαστεί στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Πρωταρά, θα είναι δυναμικότητας 300 σκαφών στον θαλάσσιο χώρο.

Πηγή: Φιλελεύθερος