Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς του Δήμου Πάφου

Αυξήσεις στο νερό θα κληθούν να πληρώσουν στους λογαριασμούς της επόμενης τριμηνίας, που θα φτάσουν στο τέλος Οκτωβρίου, οι καταναλωτές στον Δήμο Πάφου, που προσαρμόζεται στην κοινοτική οδηγία για αύξηση 7 σεντ ως περιβαλλοντικό τέλος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υδατοπρομήθειας του Δήμου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι από τον Μάιο το τμήμα υδάτων επιβαρύνει τους Δήμους και τις κοινότητες με το επιπλέον αυτό ποσό, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Πάφου μετακυλύει το επιπλέον κόστος στους καταναλωτές, που θα καταβάλλουν πλέον επτά σεντ επιπλέον για κάθε τόνο νερού, φτάνοντας στα 88 σεντ ανά τόνο, που είναι πολύ πιο λίγα από το κόστος που καταβάλλουν καταναλωτές σε άλλους Δήμους.


Η διαφορά για ένα μέσο λογαριασμό των 30 ευρώ ανά τριμηνία, θα είναι λιγότερα από τρία ευρώ, ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης στο ΚΥΠΕ.

Επιπρόσθετα, κάλεσε τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στη χρήση του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Ο κ. Λετυμπιωτης είπε, ακόμη, ότι μεγάλη προσπάθεια γίνεται για τον περιορισμό του ατιμολόγητου νερού. Χάνονται μεγάλες ποσότητες κυρίως από τους αγωγούς που μεταφέρουν το νερό από το διυλιστήριο του Ασπρόκρεμνου προς τις δεξαμενές στα δημοτικά όρια Πάφου, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ