Νέο ωράριο για τις υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου ανακοινώνει ότι συνεπεία των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Τροποποιητικών Κανονισμών του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν στην επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 21 Δεκεμβρίου 2012, από τις 07 Ιανουαρίου 2013 το ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου(προσωπικό με γραφειακά /διοικητικά καθήκοντα) διαφοροποιείται και θα είναι καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή ) 7:30π.μ-3:00μ.μ.


Το ωράριο λειτουργίας του ταμείου διαφοροποιείται και θα είναι Δευτέρα –Παρασκευή 08:00π.μ- 1:30μ.μ.

Το νέο ωράριο θα ισχύσει μέχρι την 31 Αυγούστου 2013.Για την περίοδο μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 θα γίνει σχετική ανακοίνωση .

Από Δήμο Γεροσκήπου