Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Όλη η Πόλη Τραγουδά»

Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοινό ότι, στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων, προγραμματίζει την οργάνωση και την υλοποίηση του προγράμματος με την επωνυμία «Όλη η Πόλη Τραγουδά».

Η τελική υλοποίηση του προγράμματος προβλέπει την πραγματοποίηση συναυλίας στις 21 Ιουνίου 2017, στην Πλατεία Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Σε αυτή θα συμμετέχουν τραγουδιστές, επαγγελματίες και μη, άνω των 12 ετών, με καταγωγή από τη Γεροσκήπου. Η συμμετοχή του κάθε τραγουδιστή στη συναυλία θα είναι εθελοντική (χωρίς αμοιβή). Ο τελικός κατάλογος των τραγουδιστών θα καθοριστεί από τον Δήμο Γεροσκήπου, μετά την εξέταση των δηλώσεων υποβολής ενδιαφέροντος.


Δηλώσεις υποβολής ενδιαφέροντος θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 και ώρα 2.30μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου (τηλ. 26 960 857).