Πρόταση Γ. Σοφοκλέους για χρηματοδότηση ανέγερσης νέου Δημοτικού Μεγάρου Πάφου

Η συμφωνία ανέγερσης του νέου Δημοτικού Μεγάρου υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 2011.


Σήμερα διαπιστώνεται ότι δεν είναι πλέον δυνατή η χρηματοδότηση του έργου, είτε απο ίδιους πόρους είτε απο τραπεζικό δανεισμό.

Αρκετοί εισηγούνται αναστολή των εργασιών ανέγερσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε τα εξής μειονεκτήματα:

  • Πληρωμή σημαντικών αποζημιώσεων στον εργολάβο του έργου. Υπάρχει πληροφορία ότι ο εργολάβος προαγόρασε ολόκληρη την ποσότητα των πρώτων υλών για την εκτέλεση του έργου.
  • Σοβαρή φυσική φθορά του ήδη ανεγερθέντος μέρους του έργου.
  • Κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια υγεία από την εγκατάλειψη του έργου .
  • Δυσφορία δημοτών για τα χρήματα που «πήγαν στον αέρα».

Υπενθυμίζω ότι Δήμος πληρώνει σήμερα για ενοίκια διαφόρων υποστατικών το ποσό των 75.600 ευρώ ετησίως (€6.300 μηνιαίως), ποσό που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί , τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος του, από τη μεταστέγαση των υπηρεσιών στο Νέο Δημοτικό Μέγαρο. Σημειώνεται επίσης ότι με την ανέγερση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου θα απελευθερώνονταν και ένας άλλος σημαντικός αριθμός υποστατικών, ιδιοκτησίας του Δήμου, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Τοπικής Αρχής. Τέτοια υποστατικά είναι:

  • Το σημερινό Δημοτικό Μέγαρο.
  • Τα κτήρια όπου στεγάζονται οι Υγειονομικές και Πολιοδομικές Υπηρεσίες.
  • Οι αποθήκες της Χονδρικής Αγοράς κ.α.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, από την αξιοποίηση όλων των ιδιόκτητων υποστατικών ο Δήμος θα μπορούσε να έχει όφελος πέραν των €100,000 ετησίως. Ιδιαίτερα σημαντικό θα ήταν επίσης το όφελος και από την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 30%. Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και οι μισθοί των κλητήρων, οι οποίοι ανέρχονται σήμερα στις €20,000 ετησίως για κάθε έναν από αυτούς, καθώς και το κόστος των καυσίμων για την καθημερινή διακίνησή τους από το ένα γραφείο στο άλλο, το όφελος για τον Δήμο θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

Για τους πιο πάνω λόγους, πιστεύω ότι ο Δήμος Πάφου πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες ανέγερσης του Νέου Δημοτικού Μεγάρου. Προς τούτο, θα μπορούσε να αποταθεί –μέσω ανοιχτών και διάφανων διαδικασιών- σε ντόπιους και ξένους επενδυτές, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να χρηματοδοτήσουν το έργο.

Μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Το έργο να μεταβιβαστεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στον επενδυτή, υπό όρους που θα συζητηθούν και θα συμφωνηθούν. Τα χρήματα που ήδη δαπανήθηκαν είτε να επιστραφούν στον Δήμο, είτε να κρατηθούν απο τον επενδυτή σε πίστωση του Δήμου και να υπολογιστούν ως πληρωμή της Τοπικής Αρχής προς τον επενδυτή.
  • Στο τέλος της περιόδου μεταβίβασης, το Νέο Δημοτικό Μέγαρο να επιστραφεί στον Δήμο Πάφου χωρίς καμία εκ μέρους μας χρέωση.

Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος θα μπορούσε να συνεχίσει την ανέγερση, χωρίς να χρησιμοποιήσει ίδιους ή άλλους πόρους.