Φ. Φιλίππου: Διαχρονικά η Πάφος αποτελεί τον φτωχό συγγενή όσον αφορά τα έργα ανάπτυξης

Παρόλο που υπάρχει η γενική αναγνώριση της τεράστιας συνεισφοράς της Πάφου στην Κυπριακή οικονομία, λόγω κυρίως της τουριστικής και οικοδομικής

Περισσότερα