Την Κυβέρνηση καλεί το Γραφείο Υγείας ΚΕ ΑΚΕΛ να τοποθετηθεί χωρίς διγλωσσία στο θέμα του ΓΕΣΥ

Την άμεση εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στη βάση της κοινωνικής συναίνεσης η οποία έχει επιτευχθεί και ενσωματώνεται στον υφιστάμενο

Περισσότερα